Sociale formål

Sociale projekter, der drejer sig om at bekæmpe ensomhed samt skabe sociale relationer og fællesskaber, ligger inden for fondens indsatsområde.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn søger at hjælpe de ældre mennesker, som har mindst socialt og økonomisk. Det tages i betragtning ved gennemgangen af ansøgningerne, om projekter, der har et socialt sigte, også har en lang levetid. Ansøgninger bedømmes af bestyrelsen samt af eventuelt relevante sagkyndige. Bestyrelsen vægter, at fællesskaber og relationer ikke kun har med én aktivitet at gøre, men at de knyttede sociale bånd også rækker ind i fremtiden. Også efter selve projektet er afsluttet.
Generelt ydes der ikke støtte til etablering, indkøb og drift. 

For bevillinger til enkeltpersoner gælder det, at beløb på mindre end 10.000 kr. ikke er indkomstskattepligtigt. De skal derfor ikke opgives til skattemyndighederne. Ensomme Gamles Værn opgiver beløb derover til SKAT. Vær opmærksom på dette ved budgetlægning. Der benyttes ikke ansøgningsskema.

En ansøgning skal omfatte

  1. En beskrivelse på max. 5 sider, som gør rede for idé, formål, tidsplan, bemanding, arbejdssted, samt hvem, der administrerer en eventuel bevilling
  2. Et detaljeret budget og information om, hvorvidt der er søgt eller opnået støtte til projektet fra andre
  3. Et kort cv, uden cpr-nummer og kontonummer, for hovedansøger/hovedansøgere

 

Ansøgning inklusiv bilag skal sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der afholdes fire bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, som falder inden for fondens formål, behandles.