Legatuddeling

Legater uddeles til enkeltpersoner via organisationer og lign.

Sociale organisationer, institutioner, fx væresteder, og sagsbehandlere kan indstille ældre mennesker, der befinder sig i en særligt vanskelig situation, til et personligt legat på 7.000 kr. Personen, der søges til, skal være over 65 år, have en dårlig økonomi og særlige, udækkede behov. Legatet kan søges én gang. 

Fonden Ensomme Gamles Værn har tidligere uddelt mindre personlige legater to gange årligt på baggrund af ansøgninger fra ældre mennesker selv. I 2016 blev proceduren ændret.

Ansøgning

En indstilling skal indeholde en beskrivelse på ca. en halv til en hel side af den ældres situation og særlige behov, som legatet skal dække. Oplys desuden modtagerens adresse, og vedlæg en underskrevet erklæring fra legatmodtageren, som giver samtykke til opbevaring af oplysningerne. Find samtykkeerklæringen her. Der skal ikke medsendes årsopgørelse, cpr-nummer eller kontonummer.

Vi ønsker ikke at modtage ansøgninger med personfølsomme data pr. mail, derfor skal indstillingen sendes pr. post til Fonden Ensomme Gamles Værn, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. Personlige legater kan søges hele året.