Forskning

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter fornyende forskning i ensomhed, relationer og fællesskaber blandt dårligt stillede ældre mennesker, som kan inspirere til udvikling af praksis og forbedring af deres livsvilkår.


Fondens bestyrelse prioriterer projekter inden for samfundsvidenskab og humaniora. Der gives ikke støtte til klinisk og sundhedsvidenskabelig forskning. Ansøgninger bedømmes af bestyrelsen samt af eventuelt relevante sagkyndige.
I udvælgelsen lægges der vægt på, hvorvidt forskningen har et fornyende potentiale. Det må påregnes at søge medfinansiering fra andre fonde til større forskningsprojekter. Der benyttes ikke ansøgningsskema.

En ansøgning skal omfatte

  1. En beskrivelse på max. 5 sider, som gør rede for idé, formål, teori, metode, tidsplan, oplysninger om bemanding, arbejdssted samt hvem, der administrerer en eventuel bevilling
  2. Et detaljeret budget og information om, hvorvidt der er søgt eller opnået støtte til projektet fra andre
  3. Et kort cv, uden cpr-nummer og kontonummer, for hovedansøger/hovedansøgere
  4. En tekst på højst 200 ord, egnet til offentliggørelse, som beskriver projektets formål og nyhedsværdi

Ansøgning inklusiv bilag skal sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der afholdes fire bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, som falder inden for fondens formål, behandles.