Søg støtte

Fonden støtter forskning i ensomhed, fællesskaber, sociale formål og formidler viden og ideer, der kan forbedre ældre menneskers vilkår.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn uddeler fire gange årligt midler til projekter, der ligger inden for fondens indsatsområde. Ansøgninger bør tage udgangspunkt i forskning, sociale formål og formidling. Vi lægger vægt på, at forskningen er nyskabende, at effekterne af det sociale projekter rækker langt ud i fremtiden, og at vidensdelingen nuancerer synet på alderdommen. Vi støtter projekter, der hjælper de allersvageste ældre – her er vores fokus. 

Fonden træder også selv ind i forskningsprojekter, fx i samarbejde med danske og udenlandske universiteter, og flere gange har fonden integeret projekter, så de over tid er blevet til en del af sekretariatets arbejde. Ensomme Gamles Værn samarbejder gerne og ofte med organisationer, der er helt tæt på de ældre, der har mindst, f.eks. i forbindelse med vores årlige højskoleferieophold. 

Forskning og formidling

Ensomme Gamles Værn støtter fornyende forskning i ensomhed, relationer og sociale fællesskaber blandt dårligt stillede ældre mennesker, der kan inspirere til udvikling af praksis og forbedring af deres livsvilkår. Formidling af forskningsresultater og andre former for indblik i ældre menneskers liv støtter fonden også, ligesom studerende også kan søge midler til undersøgelser inden for fondens fokusområde.

Sociale formål og forandring

Ensomme Gamles Værn støtter sociale formål, der søger forandring på en måde, som rækker ud over en enkelt aktivitet. Det er vores hensigt at skabe veje til relationer og fællesskaber blandt de mennesker, som ellers har mindst socialt og ligeledes ofte økonomisk.

Personlig støtte

Ensomme Gamles Værn støtter også gamle, ensomme, syge og fattige mennesker direkte gennem samarbejde med organisationer om ferier og legater.