Kandidatspeciale

Fonden Ensomme Gamles Værn ønsker at stimulere studerende inden for samfundsvidenskab og humaniora til at arbejde med det sociale liv i alderdommen i deres kandidat- eller masterspeciale.

 

Fonden støtter gerne master- og kandidatspecialer. Det gør vi dels for at styrke interessen for det gerontologiske område, hvor ældres liv og vilkår er i fokus, dels for at skabe gode betingelser for, at ny viden kan vokse frem på universiteterne. De støttede projekter belyser vilkår for det sociale liv i alderdommen og kommer ofte med ideer til, hvordan givne problemstillinger kan løses. Det så vi for eksempel i psykologispecialet Fortæl for Livet, der nu er en social aktivitet i fonden.

Titel

Type

Beløb

År

Hjemlighed blandt ældre på plejehjem i Grønland

Kandidatspeciale
50.000
2019

Stemmebaserede digitale assistenter og mennesker på pension

Kandidatspeciale
20.000
2019

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Kandidatspeciale
50.000
2017

Hudsult

Kandidatspeciale
40.000
2017

Eutopia

Kandidatspeciale
64.800
2015

Kroppe uden personer? En undersøgelse af personopfattelse og demens på et plejehjem i Danmark

Kandidatspeciale
17.700
2015

Ældres fortællinger om intimitet og seksualitet

Kandidatspeciale
50.000
2014

Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte

Kandidatspeciale
52.500
2013

Fortæl for Livet

Kandidatspeciale
50.000
2013

Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - et mixed-method studie

Kandidatspeciale
50.000
2013

Aktivering af svækkede ældre i leve-bomiljøer

Kandidatspeciale
50.000
2009

Livet efter døden

Kandidatspeciale
50.000
2009

Side 1 ud af 1