Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomme ældre og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Kroppe uden personer? En undersøgelse af personopfattelse og demens på et plejehjem i Danmark

Kandidatspeciale
17.700
2015

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2017

Hudsult

Forskning, Kandidatspeciale
40.000
2017

Eutopia

Forskning, Kandidatspeciale
64.800
2015

Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte

Forskning, Kandidatspeciale
52.500
2013

Fortæl for Livet (speciale)

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2013

Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - et mixed-method studie

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2013

Aktivering af svækkede ældre i leve-bomiljøer

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2009

Livet efter døden

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2009

Side 1 ud af 1