Kandidatspeciale

Fonden Ensomme Gamles Værn ønsker at stimulere studerende inden for samfundsvidenskab og humaniora til at arbejde med det sociale liv i alderdommen i deres kandidat- eller masterspeciale.

 

Fonden støtter gerne master- og kandidatspecialer. Det gør vi dels for at styrke interessen for det gerontologiske område, hvor ældres liv og vilkår er i fokus, dels for at skabe gode betingelser for, at ny viden kan vokse frem på universiteterne. De støttede projekter belyser vilkår for det sociale liv i alderdommen og kommer ofte med ideer til, hvordan givne problemstillinger kan løses. Det så vi for eksempel i psykologispecialet Fortæl for Livet, der nu er en social aktivitet i fonden.

Titel

Type

Beløb

År

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Kandidatspeciale
50.000
2017

Hudsult

Kandidatspeciale
40.000
2017

Eutopia

Kandidatspeciale
64.800
2015

Kroppe uden personer? En undersøgelse af personopfattelse og demens på et plejehjem i Danmark

Kandidatspeciale
17.700
2015

Forebyggelse af mistrivsel blandt ældre efterladte

Kandidatspeciale
52.500
2013

Fortæl for Livet

Kandidatspeciale
50.000
2013

Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - et mixed-method studie

Kandidatspeciale
50.000
2013

Aktivering af svækkede ældre i leve-bomiljøer

Kandidatspeciale
50.000
2009

Livet efter døden

Kandidatspeciale
50.000
2009

Side 1 ud af 1