Ph.d.-afhandling

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter ph.d.-projekter inden for samfundsvidenskab og humaniora. Det sker i samarbejde med danske universiteter og forskningsinstitutioner.

 

Fonden har gennem årene støttet en række ph.d.-projekter. Bl.a. igangsatte vi for nogle år siden to projekter om fattigdom og udsathed blandt ældre i Danmark, som nu er afsluttet ved Institut for Sociologi på henholdsvis Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Formålet med at støtte ph.d.-studerende er at dels skabe en dybtgående indsigt i vigtige emner, dels at udklække forskere med ekspertise om ensomhed og det sociale liv i alderdommen, som kan bringe denne viden med videre i deres undervisnings- og forskningsarbejde.

Titel

Type

Beløb

År

Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Ph.d.-afhandling
235.000
2017

Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’

Ph.d.-afhandling
1.119.000
2017

Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst

Ph.d.-afhandling
1.500.000
2014

Anthropomorphic Robots on the Move

Ph.d.-afhandling
39.050
2013

Traumatiseringsreaktion hos ældre efterladte

Ph.d.-afhandling
212.000
2009

Side 1 ud af 1