Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomme ældre og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Forskning, Ph.d.-afhandling
235.000
2017

Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’

Forskning, Ph.d.-afhandling
1.119.000
2017

Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst

Forskning, Ph.d.-afhandling
1.500.000
2014

Anthropomorphic Robots on the Move

Forskning, Ph.d.-afhandling
39.050
2013

Traumatiseringsreaktion hos ældre efterladte

Forskning, Ph.d.-afhandling
212.000
2009

Side 1 ud af 1