Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomme ældre og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Ingen skal dø alene

Forskning
385.000
2018

Elderlearn – Når svækkede ældre mennesker bliver frivillige

Forskning
598.555
2018

Digital marginalisering af udsatte ældre mennesker

Forskning
799.473
2018

Fællesskaber for LGBT-ældre

Forskning
522.988
2017

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2017

Home based Palliative Care for elderly South Asian immigrants in Denmark

Forskning
319.000
2017

Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Forskning, Ph.d.-afhandling
235.000
2017

Hudsult

Forskning, Kandidatspeciale
40.000
2017

Post.doc. om syns- og høresvækkelses betydning for det sociale liv

Forskning
1.442.000
2017

Ældre menneskers ensomhed i dansk presse

Forskning
460.100
2017

Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’

Forskning, Ph.d.-afhandling
1.119.000
2017

Frivillige projekters effekt på ensomhed (WeShelter)

Forskning
200.000
2016

Overgangen mellem aflastning og livet i permanent bolig

Forskning
42.000
2016

Gruppebehandlingsmetoder for vedvarende sorg hos ældre efterladte

Forskning
198.375
2015

Medier i plejehjemsbeboeres hverdagsliv

Forskning
190.000
2013