Forskning

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning, der har til hensigt at skabe en mere nuanceret forståelse af ensomhed og det sociale liv i alderdommen. Fonden har et særligt fokus på ulighed og marginalisering.

 

De projekter, fonden støtter, ligger inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder, idet vi ikke støtter sundhedstjeneste- og klinisk forskning. Projekterne benytter ofte kvalitative forskningsmetoder, idet de drejer sig om at skabe en dybere forståelse for ældre menneskers erfaringer og egne perspektiver. Nogle forskningsprojekter undersøger hverdag og vilkår blandt marginaliserede, socialt udsatte og sårbare grupper af ældre. Fonden har tidligt haft forskningsmæssigt fokus på ældre migranter, ældre der tilhører seksuelle minoriteter og hjemløse ældre.

Titel

Type

Beløb

År

Mandagsklubben: En undersøgelse af eksistentielle udviklingspotentialer i den sene alderdom.

Forskning
48.749
2019

Pensionsfortællinger – Overgange fra arbejde til pension i det 21. århundrede

Forskning
296.000
2019

Sundhed, trivsel og sociale relationer i Taastrupgaard (STRIT)

Forskning, Ph.d.-afhandling
300.000
2019

Quality of Life among Faroese octogenarians, a Qualitative Study

Forskning
113.511
2019

Ingen skal dø alene

Forskning
385.000
2018

Elderlearn – Når svækkede ældre mennesker bliver frivillige

Forskning
598.555
2018

Digital marginalisering af udsatte ældre mennesker

Forskning
799.473
2018

Home based Palliative Care for elderly South Asian immigrants in Denmark

Forskning
319.000
2017

Fællesskaber for LGBT-ældre

Forskning
522.988
2017

Post.doc. om syns- og høresvækkelses betydning for det sociale liv

Forskning
1.442.000
2017

Ældre menneskers ensomhed i dansk presse

Forskning
460.100
2017

Frivillige projekters effekt på ensomhed (WeShelter)

Forskning
200.000
2016

Overgangen mellem aflastning og livet i permanent bolig

Forskning
42.000
2016

Socialt udsattes møde med sundhedsvæsenet

Forskning
300.000
2016

Gruppebehandlingsmetoder for vedvarende sorg hos ældre efterladte

Forskning
198.375
2015