Mandagsklubben: En undersøgelse af eksistentielle udviklingspotentialer i den sene alderdom.

Type: Forskning Bevilling: 48.749 kr. År: 2019

Eksistentiel udvikling hos ældre er et overset tema i den psykoterapeutiske litteratur. Det er bekymrende, for der er et stort potentiale for eksistentiel udvikling hos ældre mennesker, og en sådan udvikling kan være med til at skabe markant forbedring af det sociale liv i alderdommen. Derfor undersøge jeg eksistentielle udviklingspotentialer i den sene alderdom i forbindelse med mit bachelorprojekt på psykologistudiet på Københavns Universitet.

Projektets omdrejningspunkt er Mandagsklubben som er et gruppebaseret samtaleforløb med 4-6 beboere på plejehjemmet Slottet. Formålet med Mandagsklubben er at forbedre ældres sociale liv ved at forebygge uønsket ensomhed. Uønsket ensomhed kan bl.a. være udløst af isolation. Vi arbejder med tre grundlæggende former for isolation: Interpersonel isolation; som er mangel på kontakt til andre mennesker, intrapersonel isolation; som er mangel på kontakt til visse dele af én selv, og eksistentiel isolation som er et grundvilkår for den menneskelige eksistens, der er udløst af den omstændighed, at vi alle er grundlæggende alene i verden. Udgangspunktet for Mandagsklubben er, at det kan have en helende og ensomhedsforebyggende effekt at arbejde terapeutisk med alle tre former for isolation.


Møderne i Mandagsklubben optages og transkriberes og danner baggrund for bachelorprojektets analyse af eksistentielle udviklingspotentialer i den sene alderdom.

Emne:
Ensomhed Eksistens og mening