Kulturelle forestillinger om fællesskabets betydning i alderdommen

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 30.767 kr. År: 2019

Pædagogisk antropologistuderende Ida Scott O. og Ingrid G. Holm vil gennem tre måneders feltarbejde undersøge samt nuancere forståelsen af livet i alderdommen. Dette skal efterfølgende munde ud i parrets kandidatspeciale, som forventes afsluttet i 2020. De er interesserede i de fællesskaber, som knytter sig til fænomenet alderdom. Herunder de fællesskaber, som ældre selv aktivt praktiserer, indgår i samt vender tilbage til. Hvilken betydning har fællesskabet for ældre mennesker i deres alderdom? Efter et langt og levet liv hvor mulige livspartnere og vennekreds svinder ind, hvor meget vil man fortsat vægte at indgå i og springe ud i nye fællesskaber? Er alderdommen en hindring?

Parret vil i projektet gøre brug af audiovisuelle medier, dvs. film, foto og lydoptagelse, til at blive opmærksomme på andre sider af det, de undersøger. Derudover vil det kvalitative forskningsinterview, deltagerobservation samt etnografiske feltnoter fungere som gennemgående metode.

Feltarbejde er fordelt på to forskellige geografiske områder af hver seks ugers varighed. De første seks uger vil foregå i en by, på en mindre ø i Danmark og de resterende seks uger vil foregå på en højskole rettet mod ældre mennesker.

De studerende vil bo på højskolen og således følge kursisterne i deres liv på højskolen.

Emne:
Aldring og alderdom Fællesskaber