Sundhed, trivsel og sociale relationer i Taastrupgaard (STRIT)

Type: Forskning, Ph.d.-afhandling Bevilling: 300.000 kr. År: 2019

I de kommende år sker der store forandringer i Taastrupgaard i forbindelse med ombygning.
Forskningsprojektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) vil følge, hvad disse forandringer
kommer til at betyde for beboerne.

Sociale relationer samt området, vi bor i, har stor betydning for vores generelle trivsel samt fysiske og
mentale sundhed, viser de sidste 30-40 års sundhedsforskning.

Der findes dog begrænset viden om, hvordan større pludselige strukturelle ændringer, der har til hensigt at
forbedre boligmasse og omgivelser, påvirker trivsel, sundhed og sociale relationer blandt de mennesker,
som er direkte berørt af forandringerne.

STRIT har til formål at undersøge, hvordan beboere på over 45 år oplever, at ombygningen af
Taastrupgaard påvirker deres trivsel, sundhed og sociale relationer. Projektperioden dækker tiden før de
strukturelle forandringer finder sted, under ombygningen og i fremtiden efter forandringerne er
gennemført.

Omstruktureringen af Taastrupgaard udgør en helt unik mulighed for over tid at evaluere trivselseffekter af
en større strukturel intervention i et afgrænset boligområde. Den viden der opnås vil have relevans for
både det konkrete område og for andre lignende områder i og uden for Danmark.

Projektet er bl.a. også støttet af Nordea Fonden, og arbejdet startede i 2018 og forventes afsluttet 2022.

Emne:
Etnicitet og kulturmøde