GROWING - Mature Human Life

Type: Formidling Bevilling: 100.000 kr. År: 2019

I projektet GROWING – Mature Human Life arbejder de studerende med, hvordan de skaber de liv og rammer for livet, som vi alle kan være i uden at føle os fremmedgjort.

I takt med alderen ændrer sanserne sig. Når de gør det, forandres vores adgang til verden, og oplevelsen af sociale og fysiske rammer ændres.

Designere og arkitekter er centrale aktører i forhold til at forme og udvikle vores fysiske verden og omgivelser. Selvom der findes substantiel forskning inden for aldring, er der behov for, at arkitekter og designere forholder sig mere aktivt og inkluderende til aldring og universelt design for at bidrage til at skabe en mere tilgængelig verden for flere befolkningsgrupper uden at skabe afstand mellem dem.

På Institut for Bygningskunst og Design uddannes en stor gruppe af fremtidens designere og arkitekter, og ambitionen er, at de studerende får en metode og en tilgang til disse komplekse problemstillinger og et tankesæt, der er selvfølgeligt inkluderende.

Ca. 150 studerende og deres undervisere arbejder intensivt med emner som aldring, livsløb, tilgængelighed, mangfoldighed, ensomhed, sansetab og funktionsnedsættelse. Projektet forventes afsluttet i 2020.

Emne:
Aldring og alderdom Fællesskaber Sansetab