Quality of Life among Faroese octogenarians, a Qualitative Study

Type: Forskning Bevilling: 113.511 kr. År: 2019

Livskvaliteten blandt 80-årige færinger bliver belyst kvalitativt i dette forskningsprojekt. Formålet er at få en dybere forståelse omkring ældre mænd og kvinders hverdagsliv og hvilke faktorer, de oplever har mest betydning for det gode liv i alderdommen.

Studiet bliver forankret på Færøerne i samarbejde med Afdelingen for Arbejdsmedicin og Folkesundhed, samt Færøernes Universitet og kan bidrage med viden fra et geografisk område, der i mange henseender er et ’udkantsområde’ og samtidig et øsamfund og en kontekst, hvor forskning om aldring har været sparsom. Studiet bygger på kvalitative interviews med 15 kvinder og mænd, født mellem 1934 og 1937, som en del af en prospektiv kohorte på Færøerne med 713 deltagere, som fortløbende gennemgår objektive undersøgelser.

Dette projekt har fokus på, hvorledes mænd og kvinder i firserne konstruerer mening med forandringer knyttet til aldring og hvilke faktorer, der påvirker deres hverdagsliv på godt og ondt. Projektet vil bidrage med mere viden omkring ældres hverdagsliv, betydning af helbred, netværk, familie og andet, samt de udfordringer, der følger med aldersbetingede forandringer i et ’small-scale’ øsamfund.

Et tidligere studie på Færøerne viste at flere ældre har et ønske om at forblive boende i eget hjem (Aging in Place) i nærheden af venner og familie. Dette kræver service og støtte i nærområderne og tiltag, der kan bidrage til aktiv aldring i eget hjem.

Plejehjem og ældretilbud er et forholdsvis nyt fænomen på Færøerne, og det blev først langsomt etableret da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet i 1970’erne. Kulturen på Færøerne var, og er det til dels stadigt, forbundet med tætte familiebånd, hvor man hjælper hinanden.

Forventet afslutning 2020.

 

Emne:
Aldring og alderdom Kvinder og mænd