Besøg på modersmål

Type: Sociale formål Bevilling: 415.588 kr. År: 2019
Besøg på modersmål er et initiativ fra foreningen Verdens Kvinder, der består af kvinder fra 30 forskellige lande. Medlemsskaren er multikulturel, og kvinderne har indgående kendskab til både den danske kultur og den, de oprindeligt kommer fra. 
 
En stigende andel af ældre mennesker har en anden etnisk baggrund end dansk, og mange af dem oplever at være isolerede og uden god kontakt til slægtninge og netværk. Besøgstjenesten fra Verdens Kvinder skaber mulighed for, at de frivillige, som deler modersmål med udsatte og ensomme ældre, kan tilbyde et møde hos besøgsværten.
 
Kvindernes kendskab til historien, kulturen og traditionerne fra de lande, de kommer fra, muliggør en umiddelbar fælles forståelse mellem dem og de ældre, også på et følelsesmæssigt plan. For at opnå en varig nytteeffekt vil besøgsvennen skulle igennem et uddannelsesforløb, der sikrer, at de kender de basale regler på området, og sætte dem i tand til at vurdere, om der er brug for anden professionel bistand.
 
Frivillighed har en række svagheder. Det kan være svært at fastholde de frivillige og vanskeligt at stille høje, faglige krav til ordningen. Derfor skal initiativet baseres solidt på den viden, der allerede er på området, og med sin særlige
vinkel også bidrage med ny viden. Det primære formål, at modvirke ensomhed på grund af sproglige og kulturelle barrierer, vil derfor suppleres med et mål om at udvikle metoder, der kan fastholde de frivillige i længere tid. Det vil kunne bidrage til kontinuitet og en stærkere faglig fundering.

Herudover kan initiativet være med til at hjælpe frivillige med indvandrebaggrund til at føle sig velkomne i Danmark. De kan bruge deres modersmål som et vigtigt værktøj til at bidrage til at løse en samfundsudfordring. 
 
Forventet afslutning 2021.