Samtalecafé for svagtseende og blinde på Fyn

Type: Sociale formål Bevilling: 29.800 kr. År: 2019

På Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense er der i 2018 – 2019 gennemført et pilotprojekt med en samtalecafe for ældre blinde og svagtseende. Caféen giver et emotionelt frirum, hvor borgerne kan tale frit med ligestillede om, hvordan det føles at leve med en synsnedsættelse, hvilke sorger og bekymringer det medfører, og hvordan de håndterer at leve i en verden, der hovedsageligt er visuelt funderet. Otte gange om året får de mulighed for at udtrykke sig uden frygt for at gøre andre kede af det eller blive misforstået.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi er en regional synsrådgivning, og centret har kendskab til ca. 5.000 personer alene i de fynske kommuner, som har en svær synsnedsættelse. Endvidere ses en tilgang af ældre borgere, hvorfor antallet af svagsynede vil stige. I dag skønnes 90 pct. af alle borgere med markante synsnedsættelser at være over 75 år. Ved pilotprojektets afslutning er konklusionen, at langt de fleste gæster, der kommer i caféen, bor centralt i Odense, og hører til den gruppe, der enten har økonomisk råderum til at køre med taxa, eller er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Formålet er at skabe en ny række caféer og gerne nå længere ud, og få borgere fra hele Fyn, Langeland og Ærø med, selvom de ikke har råd til taxa, kan overskue at rejse til Odense eller har pårørende, der kan køre for dem i caféens åbningstid.

Forventet afslutning 2020.

Emne:
Fællesskaber Sansetab