Hjemlighed blandt ældre på plejehjem i Grønland

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 50.000 kr. År: 2019

Amalie Eising Bentholm er kandidatstuderende ved pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet, DPU, og i sit speciale vil hun fokusere på det materielle aspekt af hjemlighed, når ældre grønlændere flytter på plejehjem.

Med udgangspunkt i et tre måneders feltarbejde vil Amalie Eising Bentholm søge viden om hjemlighed og materialitet på et plejehjem i Grønland, og feltarbejdet vil hovedsageligt bestå i at indsamle data via deltagerobservation, interview og audiovisuel metode.

Specialet vil undersøge, hvilke ting de ældre tager med sig på plejehjem, hvem der vælger dem, og hvorfor netop disse ting er de vigtigste? Gennem en analyse af hvordan flytningen fra eget hjem til plejehjem foregår, vil hun dermed forsøge at besvare disse spørgsmål. 

Med udgangspunkt i materialiteten vil specialet endvidere fokusere på, om den ældre føler sig hjemme og tilpas i sin nye bolig, eller om de institutionelle rammer ’overdøver’ følelsen af hjemlighed? De store afstande mellem bygder og byer med plejehjem i Grønland betyder, at ældre i nogle tilfælde skal flytte adskillige hundrede kilometer væk fra familie og omgangskreds. Derfor er det særlig vigtigt at udvælge inventar, der skaber et hjemligt miljø på plejehjemmet.

Plejehjem i både Grønland og Danmark minder om hinanden, men der findes meget lidt forskning med udgangspunkt i grønlandske plejehjem, hvorfor Amalie Eising Bentholm finder feltet særligt interessant.

Forventes afsluttet 2020.

Emne:
Aldring og alderdom Generationer Livsfortællinger Plejehjem