Klub 85 Senior

Type: Sociale formål Bevilling: 15.350 kr. År: 2019

Klub 85 Senior Randers ønsker at etablere et fritidstilbud for borgere, der grundet alder ikke længere magter at deltage i sociale fællesskaber. Klub 85 henvender sig til folk, som er fysisk/psykisk funktionshæmmede fra 18 år og opefter, og tilbuddet frekventerer ca. 70 medlemmer. Langt de fleste over 50 år. Projektet 'Klub 85 Senior' retter sig mod de borgere, der ikke længere rummer tilbuddet, idet disse borgere har brug for samvær i mindre grupper, hvor ro og forudsigelighed er en nødvendighed.

Donationen fra Fonden Ensomme Gamles Værn vil medføre, at Klub 85 Senior kan iværksætte otte aktiviteter svarende til én gang pr. måned frem til december 2019 uden brugerbetaling. Et fast personale samt en frivillig vil hente og bringe borgeren i ”Humør-Bussen”, sådan at usikkerhed med transporten elimineres. De to fasttilknyttede vil bevirke, at borgeren møder kendte ansigter, og der skal hermed ikke bruges energi på utryghed om, hvem borgeren møder.

Der vil inden opstart blive fremsendt et program for Klub 85 Senior til de borgere, der måtte være interesseret. I slutningen af 2019 vil Klub 85 evaluere processen med det håb for øje, at Klub 85 Senior er et permanent tilbud - med en mindre brugerbetaling, til gavn og glæde for endnu flere ældre udviklingshæmmede i nærområdet.

Emne:
Aldring og alderdom Ferier udflugter teater Foreninger Socialt udsatte ældre Være- og aktivitetssteder