Podcasten "Nye og gamle stemmer"

Type: Formidling Bevilling: 55.000 kr. År: 2019

Fonden Ensomme Gamles Værn har støttet radioproducent Maria Dønvang og Elderlearn til produktion af fem podcast under titlen ”Nye og gamle stemmer”. Podcastserien vil følge fem udlændinge, der via Elderlearn besøger en ældre dansker for at blive bedre til at tale dansk.

Der vil være fokus på udlændinge og ældre, der har dannet en særlig relatio, og udlændingen vil berette om denne relation ved at interviewe den ældre borger, som vedkommende besøger. Podcasten søger herigennem at vise, hvilke spændende livshistorier der gemmer sig i danske hjem, og hvordan en udlændings blik på disse historier kan få noget nyt og spændende frem, som danskere indtil nu har taget for givet.

Emne:
Aldring og alderdom Etnicitet og kulturmøde Fællesskaber