Stemmebaserede digitale assistenter og mennesker på pension

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 20.000 kr. År: 2019

Gennem de seneste par år har interaktionen mellem menneske og computer udviklet sig drastisk. At have en stemmebaseret samtale med en avanceret teknologi er ikke længere bundet til science fiction-fortællinger, da det nu er muligt i en stor udstrækning at have en samtale med dit digitale device og få det til at assistere dig i hverdagen.

Disse devices kaldes for digitale assistenter. Her findes der bl.a. Apples Siri, Amazons Alexa og Google Assistant. Men noget, der er specielt, er, hvordan danskerne bruger disse assistenter - eller rettere ikke bruger. Ifølge en rapport fra Accenture (2018) er Danmarks brug af digitale assistenter meget lavere end det globale gennemsnit. Dette på trods af Danmarks status som et udvidet digitalt samfund inden for de fleste instanser, f.eks. det offentlige.

Da en lang række eksperter spår, at disse assistenter kun kommer til at fylde mere i alles hverdag, finder dette studium det interessant at undersøge forholdet mellem pensionist og digital assistent. Specialet skal undersøge, hvordan ældre mennesker oplever disse stemmebaserede systemer, og om de måske giver gavn i en hverdag, hvor det kan være udfordrende at navigere i avanceret teknologi.

Fonden Ensomme Gamles Værn har støttet med 2 x 10.000 kr. til hver af de to studerende bag kandidatspecialet.

Emne:
Aldring og alderdom Medier og digitalisering Velfærdsteknologi