Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds - Luft og Liv

Type: Sociale formål Bevilling: 100.000 kr. År: 2018

Formålet med projektet "Luft og Liv" er at oprette netværksgrupper for mennesker, hvis sociale liv er ødelagt af svære kroniske lungelidelser – herunder KOL.

Netværksgrupperne baseres på fortrinsvis frivillig arbejdskraft, der fokuserer 100% på at afhjælpe den sociale del af de KOL-ramte personers svære livssituation. Deres sociale situation er i høj grad knyttet til deres helbredsmæssige tilstand. Derfor vil projektet "Luft og Liv" fokusere på både sundhedsmæssige og sociale tiltag. Det sundhedsmæssige indhold sker via tilpasset fysisk træning af målgruppen.

Det primære sigte er at øge livskvaliteten for de berørte. Ved at møde andre i samme situation forventes det af projektet, at deltagerne får øget lyst til at komme hjemmefra og motivation til at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter, der igen skaber flere muligheder, socialt set.

"Luft og Liv" henhører under Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds med hjemsted i Odense. Ved en målrettet indsats vil projektet søge deltagere i netværksgrupper over hele Fyn. Projektet starter i januar 2019 og løber til slutningen af 2019.

Forankring af projektet skal delvist ske i aftenskoleregi i de kommuner, hvor aktiviteterne finder sted og i høj grad med brug af frivillige. Træningen forventes videreført i aftenskoleregi med fortsat mulighed for transport af de personer, som måtte have brug for det.

Emne:
Ensomhed Fællesskaber