Kirkens Korshærs Besøgstjeneste - Hvor ingen andre er

Type: Sociale formål Bevilling: 100.000 kr. År: 2018

Korshærens Besøgstjeneste (KB) virker iblandt samfundets svageste og søger at hjælpe disse borgere ud af en ødelæggende social isolation; iblandt de svageste rammer ensomhed særlig hårdt, fordi disse mennesker også har de svageste netværk. Og for den sociale indsats i Aarhus er Korshærens Besøgstjeneste en innovativ idé, for der findes ikke aktuelt et tilsvarende projekt i byen og måske heller ikke på landsplan.

Også med hensyn til frivilligrekruttering og organisering søger KB at gå nye veje. Bl.a. søger KB at samordne de eksisterende besøgstjenester bedre (Røde Kors, Blå Kors, Folkekirken m.fl.), således at disse kan udnytte hinandens kompetencer mere tilbundsgående end nu – til gavn for borgerne.

Tidsperspektivet er længere end ved de fleste besøgstjenester, i praksis 3 til 6 år. Dels fordi det tager lang tid at opbygge et socialt givtigt forhold imellem besøgsvært og besøgsven, dels fordi ensomhed ikke bare forsvinder efter få ganges samvær med andre mennesker.

For projektets målgruppe kan KB gøre en svær tilværelse mere tålelig – antallet af gode dage kan forøges. For besøgsvennerne betyder projektet en mulighed for at bruge sig selv til gavn for andre og for at møde mennesketyper, som de måske ellers ikke ville møde. Dette er til udpræget gavn for samfundets sammenhængskraft.

Emne:
Besøgsvenner Frivillige