SIND - Besøgsvenner i Aarhus til borgere med psykiske lidelser og misbrug

Type: Sociale formål Bevilling: 250.000 kr. År: 2018

Projektets formål er at få skabt mulighed for, at socialt udsatte borgere i plejeboliger kan få kontakt med en frivillig for derigennem at styrke borgernes selvværd. Disse borgere er ofte uden privat netværk og typisk meget ensomme. De indgår sjældent i de af personalet afholdte arrangementer. Borgerne er kendetegnet ved at være misbrugere af alkohol og stoffer/medicin og samtidig psykisk sårbare.

Kontakten mellem en frivillig besøgsven og borgeren vil oftest afhjælpe en overvældende ensomhedsfølelse. Ensomhed er en faktor, som der ikke tages tilstrækkelig hånd om i plejeboligerne. Beboerne er multisyge, de har forskellige somatiske og psykiatriske sygdomme foruden misbrug, og dertil kommer et omfattende plejebehov. Traditionelt set er der i plejeboligerne mere fokus på fysisk pleje end social trivsel. Ved at styrke indsatsen med at bryde svær ensomhed gennem kompetente frivillige besøgsvenner er det håbet, at de somatiske såvel som de psykiatriske lidelser minimeres, hvorved beboerens samlede livskvalitet og trivsel øges.

De frivillige vil ikke få andre opgaver, idet den honorarlønnede koordinator foretager al nødvendig registrering og opfølgning, herunder etablering af supervision til frivillige og koordinator. De frivillige vil så vidt muligt have eller få særlig viden om multisyge mennesker med misbrug, så der sikres grundlag for gode relationer. Det er således vigtigt med en grundig introduktion og undervisning, ligesom det skønnes nødvendigt at have tilknyttet en erfaren supervisor, så de frivillige værnes og støttes i at kunne etablere en god og bæredygtig relation til og for borgerne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en aldrig tidligere afprøvet model til at imødekomme socialt udsatte borgere med psykisk sårbarhed ved hjælp af frivillig besøgsven. 

Emne:
Besøgsvenner Plejehjem Socialt udsatte ældre