Foreningen De Aktive Kvinder - Kom i bevægelse med fællesskabet

Type: Sociale formål Bevilling: 20.000 kr. År: 2018

Voksne og ældre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund dyrker mindre idræt end kvinder med etnisk dansk baggrund. Samtidig er få kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tilknyttet en frivillig forening, og de to omstændigheder arbejder De Aktive Kvinder i Gellerup-området på at ændre.

Fordi det kan være uvant for modne kvinder at dyrke idræt, ønsker De Aktive Kvinder at gøre bevægelse til en mere hyggelig og interessant oplevelse. Når det ikke kan lade sig gøre at få ældre kvinder ud på græsplænen i forbindelse med motion, vil foreningen invitere til 'sport' i andre omgivelser. Det vil sige opstilling af redskaber udendørs, der er frit tilgængelige i Kulturhusets åbningstider, og det vil sige holdspil som en 'street'-aktivitet, der styrker fællesskabet. 

Med et styrket fællesskab er der grobund for yderligere interesse i foreningslivet og frivillighed, der kan være forebyggende i forhold til isolation og marginalisering. Øget fysisk aktivitet vil også forbedre sundhed og livskvalitet for de ældre kvinder. 

De Aktive Kvinder tilbyder 'Kom i bevægelse med fællesskab' til over 200 medlemmer, og desuden er de mere end 300 aktive gæster i Kulturhuset derudover også velkomne.

Emne:
Etnicitet og kulturmøde Foreninger Fællesskaber