Danske Døves Landsforbunds værtsskab for nordisk seniorrådsmøde

Type: Sociale formål Bevilling: 21.105 kr. År: 2018

Danske Døves Landsforbund er i september 2018 vært for det fælles nordiske seniorrådsmøde. Mødet afholdes hvert andet år på skift blandt de nordiske døveforbund, der alle kæmper for at sikre ældre døve de bedste livsbetingelser og rettigheder.

Deltagerne i det nordiske møde består primært af aktive, døve seniorer, der mødes blandt andet for at diskutere, hvordan man ved fælles nordisk hjælp kan være med til at sætte ældre døves livsvilkår på den politiske dagsorden.

Mange ældre døve lever og bor isoleret med meget dårlige muligheder for at tale deres modersmål, tegnsprog, med andre. Det er derfor vigtigt med et solidt netværk døve imellem, men i lige så høj grad at det hørende samfund bliver bekendt med de kommunikationsudfordringer, som døve oplever hver eneste dag qua deres døvhed.

Ældre døve kan også aktivt selv gøre meget for at få et aktivt og godt seniorliv, når blot de kender til deres rettigheder og muligheder. Det er derfor også en del af mødets dagsorden at diskutere, hvordan de nordiske døve forbund kan være med til at støtte en aktiv alderdom for ældre døve.

Døve har en lang tradition for samarbejde på nordisk plan, men her er det altså de ældre døve selv, der mødes fra Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark.

Emne:
Aldring og alderdom Foreninger Fællesskaber