Et svagsynsvenligt Danmark – Fællesskab trods synsbarrierer

Type: Formidling Bevilling: 250.000 kr. År: 2018

Ballast arbejder for at skabe forståelse, tilgængelighed og fællesskaber for de mange ældre mennesker, som lever med et nedsat syn. Med fondens hjælp skaber de oplysningsmateriale om, hvordan det er at leve med en aldersrelateret øjendiagnose.

Gennem borgersamtaler muliggør Ballast, at ældre mennesker med synsnedsættelser får et bedre møde med sundhedsprofessionelle. Med udgangspunkt i samtalerne skaber de tre kortfilm om de livsvilkår, de ældre oplever - især om hvordan synet påvirker deres hverdag. En film kunne eksempelvis tage udgangspunkt i 'social eksklusion og ensomhed', 'da synet forsvandt' eller 'mødet med samfundet og sundhedssystemet', og filmene bliver tilbudt til blandt andre undervisere og studerende fra SOSU- og sygeplejeskolerne.

Ballast har udviklet en synssimulator, som kan give mennesker med fuldt syn en oplevelse af, hvordan forskellige aldersrelaterede øjendiagnoser som AMD og grå stær påvirker synet. De arbejder med forestillingen om det omvendte hjælpemiddel - nemlig det hjælpemiddel der er rettet mod samfundet og især alle de personer, som er i berøring med mennesker med synsdiagnoser. Sådan sørger de for at klæde plejepersonalet bedst muligt på til understøttelse af ældre menneskers livskvalitet, inklusion og selvhjulpenhed.

Ballast tager et socialt ansvar og målet er, at ældre mennesker med nedsat syn skal have de samme muligheder for at opleve den samme livsglæde, som mennesker med et fuldt syn. Som navnet ballast implicerer, handler det om at skabe ligevægt og dermed lige muligheder i samfundet.

Emne:
Musik film foto Sansetab Velfærdsteknologi