Sociale relationer på tværs af generationer

Type: Sociale formål Bevilling: 150.000 kr. År: 2018
Projektet ”Sociale relationer på tværs af generationer” er et ensomhedsforebyggende projekt, der tager sit omdrejningspunkt i madlavning, fællesspisning og socialt samvær på Bikuben Kollegiet. Deltagerne i projektet er en blanding af kollegianere fra Bikuben Kollegiet og seniorer (65+) fra København.
 
Fællesaktiviteten går i sin enkelthed ud på, at kollegianere og seniorerne laver mad sammen. Efter madlavningen indtages maden sammen, mens der tales på kryds og tværs af bordet. Netop i denne sammenhæng har måltidet en gavnende effekt. Måltidet er ikke blot noget, som skal overstås. Derimod danner det grundlag for fællesskab og sociale relationer, ifølge den britiske etnolog Richard Jenkins.
 
Gennem madlavningen, fællesspisningen og socialt samvær laves der et sammenhængende forløb, hvor deltagerne får tid og plads til at lære hinanden at kende. Fællesspisningerne vil løbe af stablen hver tredje til fjerde uge, og hver gang vil der være 54 kuverter ialt. Kollegianerne vil understøtte deltagernes netværksdannelse ved at sikre en tryg og rar atmosfære samt fremme til åben dialog.
 
Kollegianernes egne interne, stærke relationer kan være med til at fremme og understøtte de sociale relationer, som skabes mellem kollegianerne og seniorerne.Projektet ”Sociale relationer på tværs af generationer” vil foregå fra maj 2018 og året ud på Bikuben Kollegiet på Amager. Efter projektets afslutning udarbejdes en rapport af projektleder, Marc Künkel Pedersen.
Emne:
Fællesskaber Generationer