Det Blå Steds ældrestøtte

Type: Sociale formål Bevilling: 100.000 kr. År: 2018

Det Blå Steds Ældrestøtte er et tilbud til de ensomme og psykisk syge ældre brugere på værestedet Det Blå Sted i Aarhus midtby. De ældre savner menneskelig kontakt og føler sig ensomme, og projektet har tre indsatsområder.

Det første område er etablering af en besøgstjeneste. Flere af de ældre har fysiske skavanker, og de har derfor svært ved at komme rundt. Det har for nogle af Det Blå Steds brugeres betydet, at de oplever stor ensomhed i deres hjem, og det har ofte ført til tilbagefald i et misbrug, eller også er deres psykiske tilstand blevet forværret.

Det andet område er at skabe fællesskab omkring kreative aktiviteter som musik og sang. Det Blå Sted har god erfaring med fx håndarbejde, der kan styrke livsglæden og selvfølelsen. Som en bruger udtrykker det, så er han gået ’fra at være drikker til at være strikker’.

Det tredje område er at danne et rengøringshold. På hjemmebesøg hos de ældre brugere står det klart, at nogle af dem bor i et meget rodet og beskidt hjem. For at skabe bedre trivsel vil et rengøringsteam kunne træde til, og brugere har tidligere vist sig at få et løft og føle mere overskud efter oprydning og rengøring.

Projektet med ældrestøtten løber efter sommerferien 2018 og et år frem.

Emne:
Besøgsvenner Socialt udsatte ældre Være- og aktivitetssteder