Hudsult

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 40.000 kr. År: 2017

Begrebet ‘hudsult’ undersøger psykologistuderende fra Roskilde Universitet, Malene Larsen, i sit speciale. Hendes arbejde er gerontologisk og tager udgangspunkt i egne informanters subjektive oplevelser og italesættelser af livet, når det er svært.

Formålet med specialet er at belyse vigtigheden af den individualiserede kontakt i plejesektoren og formidle behovet for nærhed og berøring, som forudsætning for reduceret ensomhed og optimeret livskvalitet.

Specialet forventes afleveret primo 2018.

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Eksistens og mening Kvinder og mænd Plejehjem Sansetab Sorg og efterladte