Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’

Type: Ph.d.-afhandling Bevilling: 1.119.000 kr. År: 2017

Ensomme Gamles Værn har bl.a. taget initiativ til to ph.d.-projekter om ældre i Danmark med de laveste indkomster. Det ene projekt har fokus på socialt udsatte ældre i storbyen, Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’. Det andet har fokus på ældre, som kun får folkepension og evt. ATP.

Ph.d.-projektet om socialt udsatte ældre i storbyen er gennemført af Jon Dag Rasmussen på Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Jon Dag Rasmussen er kandidat i pædagogisk antropologi og tidligere videnskabelig medarbejder i Ensomme Gamles Værn.

Jon Dag Rasmussen begyndte arbejdet i slutningen af 2012, og i december 2016 afleverede han afhandlingen En upåagtet verden af bevægelse – et etnografisk studie af hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i storbyen. Professor Michael Hviid Jacobsen (hovedvejleder) fra Aalborg Universitet, direktør Christine E. Swane fra Ensomme Gamles Værn og lektor Ida Wentzel Winther fra Aarhus Universitet har vejledt.

 

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Eksistens og mening Livsfortællinger Socialt udsatte ældre Ulighed og fattigdom Være- og aktivitetssteder