Smag på historien

Type: Sociale formål Bevilling: 154.400 kr. År: 2016

Smag på historien foregik i efteråret 2016 på Daghøjskolen på Peder Lykke Centret. Daghøjskolen er for førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere med bopæl i Københavns Kommune.

Projektlederen er underviser på Daghøjskolen Peder Lykke Centret Mads Fristeen. Han fik af Ensomme Gamles Værn midler til at gennemføre Smag på historien fra september til december 2016. Gennem holdbaseret historieundervisning og efterfølgende fællesspisning fik deltagerne tid og plads til at lære hinanden at kende. Omdrejningspunktet for undervisningen har været dialog og deltagerinddragelse, fordi det fremmer læringen, og fordi det understøtter kursisternes muligheder for at lære hinanden bedre at kende.

Smag på historien undersøgte Mads Fristeen i en rapport, der bygger på af en række kvalitative interviews med deltagerne før, under og efter kurset. 
Uddrag fra rapporten:

"Historie berører almenmenneskelige vilkår og skaber identifikation. I en time fortæller jeg historien om en tjenestepige, der bliver gravid uden at være gift med barnets far. Under et interview taler vi om, hvad der her gjort mest indtryk, og en informant tager denne historie op: ”Jeg skal da bare tænke på min barndom. Hvis jeg var kommet hjem med et barn i utide. Det der med sociale normer, de eksisterer jo i forskellige lag stadigvæk. Altså du bliver stadigvæk ikke gift ind i en godsejerfamilie, vel.”

 

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Ferier udflugter teater Foreninger Fællesskaber Livsfortællinger Være- og aktivitetssteder