Eutopia

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 64.800 kr. År: 2015

Arkitektstuderende Heidi Jacobsgaard Schøbel gentænkte i sin afgangsopgave Eutopia ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole ældres boligsituationer og børns hverdagsinstitutioner, så generationer mødes.

”Eutopia er et godt sted, et drømmende sted, et sted som er opnåeligt... Mit eutopia er et samfund, hvor børn og ældre giver til hinanden, hvor de ældre ikke er ensomme, hvor børnene dagligt oplever overskud og omsorg,” skriver Heidi Jacobsgaard Schøbel i indledningen i sin afgangsopgave, der med projektstøtten fra Ensomme Gamles Værn blev trykt i bogform.

Baseret på inspiration fra bl.a. et studiebesøg i Paris, smeltede Heidi Jacobsgaard Schøbel i sin afgangsopgave i tegninger og tekst et plejehjem og børneinstitutioner sammen. Københavns Kommune skelede efterfølgende til Eutopia i deres arbejde med udvikling af velfærdsinstitutioner.

 

Emne:
Aldring og alderdom Eksistens og mening Fællesskaber Generationer Plejehjem