Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst

Type: Ph.d.-afhandling Bevilling: 1.500.000 kr. År: 2014

I samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu fusioneret med KORA under navnet VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), gennemfører sociolog Rikke Nøhr Brünners ph.d.-projektet Levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister uden supplerende indkomst.

En fjerdedel af danske folkepensionister lever stort set udelukkende af folkepension, personlige tillæg og evt. ATP. Forskning i forholdene for denne relativt store gruppe er mangelfuld, og projektet skal via mixed methods analysere levekår og hverdagserfaringer blandt folkepensionister i den laveste del af indkomstspektret.

I den kvantitative del af undersøgelsen opgøres, hvor udbredt problematikken er, dels analyseres sammenhænge mellem relativ fattigdom og ikke-økonomiske levekår blandt de fattige folkepensionister.

I den kvalitative del af undersøgelsen analyseres, hvilke betydninger de fattige folkepensionister tilskriver tidligere hændelser i deres livsløb, om de oplever afsavn i dagligdagen, samt hvordan de håndterer deres livssituation.

Endvidere ser projektet på de samlede sociale konsekvenser af dårlige levekår i alderdommen.

 

 

 

Emne:
Aldring og alderdom Socialt udsatte ældre Ulighed og fattigdom