Anthropomorphic Robots on the Move

Type: Ph.d.-afhandling Bevilling: 39.050 kr. År: 2013

Studie af velfærdsteknologi med socialt og følelsesmæssigt sigte, der inddrager ældre og handicappedes perspektiver.

Ph.d.-projektet Anthropomorphic Robots on the Move - A Transformative Trajectory from Japan to Danish Healthcare ved Christina Algreen-Petersen Leeson, Institut for Antropologi, Københavns Universitet, rettede blikket mod velfærdsteknologi med et socialt og følelsesmæssigt sigte, f.eks. robotkælesæler. Projektet gik ud på at skabe viden om, hvordan denne slags teknologi integreres i den danske ældre- og handicappleje.

 

Emne:
Aldring og alderdom Demens Velfærdsteknologi