Fortæl for Livet

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 50.000 kr. År: 2013

Psykologispeciale om udvikling af teori og metode til samtalegrupper, hvor ældre beretter om egne oplevelser og lytter til andres livsfortællinger.

Kandidatstuderende på Psykologi, Københavns Universitet, Morten Hedelund og Andreas Nikolajsens fik støtte i forbindelse med deres speciale Fortæl for Livet (fra 2013). Heri beskriver de, hvad der sker, når ældre mødes i særlige samtalegrupper, og hvordan sociale forbindelser opstår, når de beretter om egne oplevelser og lytter til andres livsfortællinger.

 

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Fællesskaber Livsfortællinger