Aktivering af svækkede ældre i leve-bomiljøer

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 50.000 kr. År: 2009

Specialet En god alderdom? Aktivering af svækkede i leve-bomiljøer skrevet af Louise Scheel Thomasen, kandidat i Antropologi, Københavns Universitet.

Specialets empiriske materiale er baseret på fire måneders feltarbejde i tre leve- og bomiljøer. Der blev foretaget 16 semi-strukturerede interviews med ni ældre, og relevant skriftligt materiale blev indsamlet.

Analysen viser, at institutionerne er præget af en antagelse om 'den gode alderdom' som en aktiv og selvstændig tilværelse, hvilket indebærer, at de ældre søges motiveret til at deltage aktivt i bl.a. den personlige pleje. Dette matcher ikke de ældres ønsker og forventninger til alderdommen, idet de snarere ønsker at modtage hjælp fra personalet og dermed overlade ansvaret for deres svækkede krop til andre.

 

Emne:
Aldring og alderdom Døden og palliation Ensomhed Fællesskaber Plejehjem