Livet efter døden

Type: Kandidatspeciale Bevilling: 50.000 kr. År: 2009

Specialet Livet efter døden - en sociologisk kvalitativ undersøgelse af gamle efterladtes sorg efter tab af deres partner blev udarbejdet af Rikke Nøhr Christensen og Sidse Schoubye Andersen, kandidater i Sociologi, Københavns Universitet 2009.

Specialets empiriske materiale er 21 kvalitative interview, de fleste med gamle efterladte i alderen 63-94 år, fordelt på seks enkeltinterview og tre fokusgruppeinterview, samt 2 enkeltinterview med voksne børn af efterladte gamle og et gruppeinterview med to yngre efterladte.

Analysen synliggør sociale og kulturelle forventninger til gamle mennesker, der mister en partner, og deres og omgivelsernes håndtering af deres sorg.

Hovedkonklusionen er, at gamle menneskers sorg over at miste en partner behandles som en form for andenrangs sorg, idet døden betragtes som en naturlig følgesvend i alderdommen.

 

Emne:
Aldring og alderdom Ensomhed Fællesskaber