Traumatiseringsreaktion hos ældre efterladte

Type: Ph.d.-afhandling Bevilling: 212.000 kr. År: 2009

Ph.d.-projekt om ældre menneskers traumatiseringsreaktion i forbindelse med ægtefælles død.

Psykolog Maja O'Connor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet har skrevet afhandlingen A quantitative, psychological study of Posttraumatic Stress Disorder in elderly bereaved people and the impact of personality on the grief reaction.

 

Emne:
Aldring og alderdom Døden og palliation Ensomhed Fællesskaber Kvinder og mænd Livsfortællinger Sorg og efterladte