Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomhed og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds - Luft og Liv

Sociale formål
100.000
2018

Kirkens Korshærs Besøgstjeneste - Hvor ingen andre er

Sociale formål
100.000
2018

Mad og kultur i køkkenet - Ballerups internationale kogeskole

Sociale formål
50.000
2018

SIND - Besøgsvenner til borgere med psykiske lidelser og misbrug

Sociale formål
250.000
2018

Betaniahjemmet - Et minde for livet

Formidling
25.000
2018

Et synsvenligt Danmark – Fællesskab trods synsbarrierer

Formidling
250.000
2018

Danske Døves Landsforbunds værtsskab for nordisk seniorrådsmøde

Sociale formål
21.105
2018

Foreningen De Aktive Kvinder - Kom i bevægelse med fællesskabet

Sociale formål
20.000
2018

Det Blå Steds ældrestøtte

Sociale formål
100.000
2018

Elderlearn – Når svækkede ældre mennesker bliver frivillige

Forskning
598.555
2018

Formidling af etnisk minoritetsældres ensomhed og fællesskab

Formidling
250.000
2018

Sociale relationer på tværs af generationer

Sociale formål
150.000
2018

Farvel til ensomheden

Sociale formål
52.950
2018

Venner til ældre med udviklingshæmning

Sociale formål
100.000
2018

Ingen skal dø alene

Forskning
385.000
2018