Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomme ældre og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2017

Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Forskning, Ph.d.-afhandling
235.000
2017

Sammen i bevægelse

Formidling
250.000
2017

Besøgsvenskabet – besøgstjeneste en vigtig indsats mod ensomhed

Formidling
23.475
2017

Hudsult

Forskning, Kandidatspeciale
40.000
2017

Fra fattiggård til plejecenter

Formidling
111.000
2017

Post.doc. om syns- og høresvækkelses betydning for det sociale liv

Forskning
1.442.000
2017

Det Grønlandske Hus i Aarhus: Udvikling af tilbud til ældre

Sociale formål
183.000
2017

Mosaikken besøger Mimers Brønd

Sociale formål
14.600
2017

Lejrtur til Bøtø Strand ved Marielyst

Sociale formål
13.000
2017

Ældre menneskers ensomhed i dansk presse

Forskning
460.100
2017

CPH STAGE 2017

Sociale formål
65.000
2017

Portrætfilm om Adda

Formidling
4.500
2017

Usædvanlige ældre der lever på storbyens ’underflade’

Forskning, Ph.d.-afhandling
1.119.000
2017

Socialt liv for ældre hjemløse i Aarhus

Sociale formål
178.000
2017