Alle projekter

Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Vi støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. Fonden har et særligt fokus på ulighed og marginalisering.

De projekter, fonden støtter, afspejler, at vi er optaget af at skabe nuanceret viden og herigennem være med til at øge forståelsen for og skabe bedre vilkår for et socialt og meningsfuldt liv i alderdommen. En række projekter har fokus på marginaliserede, socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter, psykisk sårbare og hjemløse ældre.
 
Fonden indgår af og til direkte i forsknings- og evalueringsarbejde, fx i de senere år om ensomhed midt i livet for Mary Fonden i samarbejde med Røde Kors. Flere gange har fonden integreret projekter, så de over tid er blevet til en del af sekretariatets arbejde, som det er sket med Fortæl for Livet, der har udviklet sig til en social aktivitet i fonden.
 
Fonden arrangerer konferencer, hvor viden og inspiration fra de støttede projekter formidles. Vi støtter og udgiver desuden selv forskningsrapporter og bøger.

Titel

Type

Beløb

År

Danske Døves Landsforbunds værtskab for nordisk seniortræf 2019

Sociale formål
15.000
2019

Samtalecafé for svagtseende og blinde på Fyn

Sociale formål
29.800
2019

Det Grå Gulds 20 års jubilæumstur

Sociale formål
10.000
2019

Teaterbilletter til Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Sociale formål
5.000
2019

Besøg på modersmål

Sociale formål
415.588
2019

Ferielejr for varmestuebrugere i Kirkens Korshær

Sociale formål
80.000
2019

Quality of Life among Faroese octogenarians, a Qualitative Study

Forskning
113.511
2019

GROWING - Mature Human Life

Forskning
100.000
2019

Hjemlighed blandt ældre på plejehjem i Grønland

Kandidatspeciale
50.000
2019

Fotoprojekt på Plejecenteret Østervang

Formidling
10.000
2019

Oplevelsestur for ældre i Albertslund og omegn

Sociale formål
29.000
2019

Klub 85 Senior

Sociale formål
15.350
2019

Podcasten "Nye og gamle stemmer"

Formidling
55.000
2019

Stemmebaserede digitale assistenter og mennesker på pension

Kandidatspeciale
20.000
2019

Vores HG, Høje Gladsaxe

Sociale formål
34.000
2018