Alle projekter

Formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn er at bidrage til en god og meningsfuld alderdom. Vi støtter nyskabende forskning, sociale projekter og formidling, der drejer sig om det sociale liv i alderdommen. Det sociale liv forstår vi som aspekter, der har med ensomhed og social isolation at gøre, såvel som veje til relationer, fællesskaber og mening i livet. Fonden har et særligt fokus på ulighed og marginalisering.

De projekter, fonden støtter, afspejler, at vi er optaget af at skabe nuanceret viden og herigennem være med til at øge forståelsen for og skabe bedre vilkår for et socialt og meningsfuldt liv i alderdommen. En række projekter har fokus på marginaliserede, socialt udsatte og sårbare grupper af ældre, bl.a. ældre flygtninge og indvandrere, ældre der tilhører seksuelle minoriteter, psykisk sårbare og hjemløse ældre.
 
Fonden indgår af og til direkte i forsknings- og evalueringsarbejde, fx i de senere år om ensomhed midt i livet for Mary Fonden i samarbejde med Røde Kors. Flere gange har fonden integreret projekter, så de over tid er blevet til en del af sekretariatets arbejde, som det er sket med Fortæl for Livet, der har udviklet sig til en social aktivitet i fonden.
 
Fonden arrangerer konferencer, hvor viden og inspiration fra de støttede projekter formidles. Vi støtter og udgiver desuden selv forskningsrapporter og bøger.

Titel

Type

Beløb

År

Fotoprojekt på Plejecenteret Østervang

Formidling
10.000
2019

Klub 85 Senior

Sociale formål
15.350
2019

Podcasten "Nye og gamle stemmer"

Formidling
55.000
2019

Stemmebaserede digitale assistenter og mennesker på pension

Kandidatspeciale
20.000
2019

Vores HG, Høje Gladsaxe

Sociale formål
34.000
2018

CPH STAGE 2019

Sociale formål
65.000
2018

Højskoleferie med Samvirkende Menighedsplejer

Sociale formål
227.183
2018

Danske Døves Landsforbunds værtsskab for nordisk seniorrådsmøde

Sociale formål
21.105
2018

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds - Luft og Liv

Sociale formål
100.000
2018

Kirkens Korshærs Besøgstjeneste - Hvor ingen andre er

Sociale formål
100.000
2018

Mad og kultur i køkkenet - Ballerups internationale kogeskole

Sociale formål
50.000
2018

Teater Klovn til medlemmer af Dansk Blindesamfund på Amager

Sociale formål
9.900
2018

SIND - Besøgsvenner til borgere med psykiske lidelser og misbrug

Sociale formål
250.000
2018

Betaniahjemmet - Et minde for livet

Formidling
25.000
2018

Et svagsynsvenligt Danmark – Fællesskab trods synsbarrierer

Formidling
250.000
2018