Støttede projekter

Fondens mangeartede aktiviteter hænger sammen – vi ønsker at omsætte viden i praksis. Overvejelser om, hvilken rolle et projekt kan spille i fremtiden, har stor betydning, når fonden uddeler bevillinger.

 

Fonden Ensomme Gamles Værn støtter nyskabende forskning og sociale formål. Vi er også med til at formidle ny viden og inspiration fra projekterne til relevante faggrupper, frivillige organisationer og andre, der er interesserede og engagerede i arbejdet med ensomme ældre og ulighed i alderdommen.

Titel

Type

Beløb

År

Ældre migranter fra Grønland til Danmark – ensomhed og fællesskab

Forskning, Kandidatspeciale
50.000
2017

Foreningen Kofoed 65+

Sociale formål
50.000
2017

Livet med usikkerhed som ældre i Grønland – en undersøgelse af oplevelsen af alderdom

Forskning, Ph.d.-afhandling
235.000
2017

Home based Palliative Care for elderly South Asian immigrants in Denmark

Forskning
319.000
2017

Kroppe uden personer? En undersøgelse af personopfattelse og demens på et plejehjem i Danmark

Kandidatspeciale
17.700
2015

Fællesskaber for LGBT-ældre

Forskning
522.988
2017

Søndagscafé i Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde

Sociale formål
60.000
2017

Sammen i bevægelse

Formidling
250.000
2017

86 år og aldrig sms'et

Formidling
167.500
2017

Besøgsvenskabet – besøgstjeneste en vigtig indsats mod ensomhed

Formidling
23.475
2017

Hudsult

Forskning, Kandidatspeciale
40.000
2017

Fra fattiggård til plejecenter

Formidling
111.000
2017

Post.doc. om syns- og høresvækkelses betydning for det sociale liv

Forskning
1.442.000
2017

Det Grønlandske Hus i Aarhus: Udvikling af tilbud til ældre

Sociale formål
183.000
2017

Mosaikken besøger Mimers Brønd

Sociale formål
14.600
2017