Fondens direktør Christine E. Swane

Forskningsleder, kultursociolog, ph.d.


Christine E. Swane er født i 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad i Hverdagslivet med demens fra Københavns Universitet.

Christine har i 30 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologien (læren om aldring, alderdom og gamle mennesker). I 1998-2004 var hun leder af Gerontologisk Institut, 1998-2000 leder af Videnscenter på Ældreområdet og i 2004-2006 studieleder for Masteruddannelse i Gerontologi og Masteruddannelse i Rehabilitering på Syddansk Universitet. Fra 2006 har hun været direktør og forskningsleder i Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler Christine indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som demens, ensomhed og det sociale liv i alderdommen samt ældre indvandrere og flygtninge. Hun beskæftiger sig også med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede, gamle menneskers hverdagsliv – og med de billeder og forestillinger om alderdommen, der findes i samfundet.

Christine E. Swane er medlem af forskellige ekspertudvalg, bl.a. svarer hun på spørgsmål om ældre og samfundet på Kristeligt Dagblads portal etik.dk.

Christine E. Swane var i 2012 generalsekretær for Nordisk Kongres i Gerontologi i København. Hun er medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab og redaktionskomiteen for tidsskriftet Gerontologi.