Orientering om fondens databeskyttelse

Fonden Ensomme Gamles Værn er underlagt persondataloven og persondataforordningen og er dataansvarlig for de oplysninger, vi opbevarer. Datatilsynet er den centrale myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

 

 

Hvilke persondata opbevarer fonden?

Vi opbevarer kun de persondata, vi modtager. Vi indsamler ikke af egen drift persondata.
Vi begrænser persondata til, hvad der er nødvendigt i forhold til det aftalte formål og i forhold til lovgivning.
Særligt vedr. ansøgning om fondsmidler til projekter

Når ansøger modtager en bevilling, vil et kortfattet projektresumé blive præsenteret på fondens hjemmeside. Statusrapporter og anden afrapportering for projektet vil, hvis det er relevant, blive tilføjet projektet på hjemmesiden og vil ligeledes blive anvendt som intern dokumentation for projektets gennemførelse.

Særligt vedr. personlige legatansøgninger

Legatansøgninger rummer ofte persondata, fx helbredsoplysninger og oplysninger om sociale forhold, der i persondatalovens forstand anses for at være særligt følsomme. Sådanne oplysninger behandler vi som andre persondata, dvs. med fortrolighed og respekt.

Hvornår slettes persondata?

Vi opbevarer kun persondata, så længe det er relevant i forhold til formål og lovgivning.
Ved modtaget bevilling, opbevarer vi ansøgningen i indeværende år plus fem år i henhold til gældende opbevaringspligt. Projektdokumenter slettes ikke.
Hvis en ansøgning ikke godkendes, opbevarer vi ansøgningen i højst et år.

Videregivelse af persondata

Fonden videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver det, kan videregivelse dog ske, fx i forbindelse med indberetning til skattemyndighederne.

Hvem har adgang til persondata?

Persondata deles udelukkende internt i Fonden Ensomme Gamles Værn og er begrænset til de medarbejdere, der arbejdsmæssigt har brug for adgang.

Hvordan opbevares persondata?

Iflg. persondataloven skal persondata opbevares sikkert og fortroligt.
Vi gemmer persondata på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende, så de lever op til fondens informationssikkerhedspolitik.

Fejl i persondata

Såfremt vi bliver bekendt med, at de persondata, vi opbevarer, er ændret eller ukorrekte, rettes de med det samme.

Særligt vedr. tilmelding til nyhedsbrev

Se særskilt tekst vedr. nyhedsbrev her.

Indsigt og indsigelser

Hvis du ønsker at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig, har rettelser eller ønsker at få slettet registrerede data, kan du kontakte sekretariatet i åbningstiden på tlf. 50 60 54 60 eller pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..