Søren Dræby Christiansen (09.12.38)

Bestyrelsesmedlemb sdc

Jeg blev medlem af Fonden Ensomme Gamles Værns indtil 2017 eksisterende repræsentantskab som socialudvalgsformand i en sønderjysk kommune, hvor Fonden Ensomme Gamles Værn i 80'erne byggede et nyt plejehjem, og jeg var formand for bestyrelsen fra 2002-2015.

Det spiller en stor rolle i mit liv at være med til at udbrede viden om konsekvenserne af social ulighed og samtidig være med til at skabe mulighed for sociale fællesskaber. Gennem mit arbejde i Fonden Ensomme Gamles Værn møder jeg socialt engagerede mennesker, som det er givende at arbejde sammen med.

Fonden Ensomme Gamles Værn har i årenes løb været igennem store forandringer - vi har etableret Ældre Sagen, frasolgt de fleste af Fonden Ensomme Gamles Værns plejehjem og dagcentre, og vi er blevet en forskningsorienteret fond. Dermed har Fonden Ensomme Gamles Værn skærpet sit fokus på at arbejde for dårligt stillede gamle mennesker, hvilket har været formålet for Fonden Ensomme Gamles Værn siden 1910. Social ulighed grundlægges tidligt i livet, og med dårlige sociale vilkår fra barnsben af er der stor sandsynlighed for at komme til at leve med et dårligt helbred og en ussel økonomi sent i livet. Her er brug for en særlig indsats.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 1992.
  • Formand i perioden 2002-2015.
  • Genvalgt til bestyrelsen i 2016 frem til 2020.
  • Kan genvælges.
  • Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem (dvs. bestyrelsesmedlem i mere end 12 år).

Særlige kompetencer:

Kommunalpolitik, social ulighed, kendskab til fondens historie.