Marianne Lundsgaard (13.07.55)

Formand b ml

Min personlige motivation til at takke ja til invitationen om at blive medlem af Ensomme Gamles Værns bestyrelse er, at Ensomme Gamles Værn udfører et væsentligt og kvalitetsbetonet arbejde. Det vil jeg gerne være med til at fastholde og videreudvikle.

I mit job som sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD, der er landsorganisation for de i kommunerne folkevalgte ældreråd, arbejder jeg med forskellige problemstillinger, der vedrører ældre mennesker. Primært kommunal ældreomsorg, men også sundhedsfaglige, trafikrelaterede og tilgængelighedsrelaterede spørgsmål.

Ældrerådsmedlemmer er som oftest ressourcestærke ældre. En stor del af deres arbejde i ældrerådene er at påvirke de lokale kommunalpolitikere til at beslutte den bedst mulige omsorg for de borgere, der har behov for kommunal pleje og omsorg. Og det er jo ikke mindst blandt disse borgere, at målgruppen for Ensomme Gamles Værns arbejde findes.       

Som faglig sekretær i foreningen DemensKoordinatorer i Danmark har jeg et godt indblik i demente borgeres vilkår og i de demensrettede tilbud de enkelte kommuner og regioner har til borgere og pårørende. DemensKoordinatorer beretter om, hvor ensomme ægtefæller til borgere med demens risikerer at blive - og om hvor ensom, man risikerer at blive ved at få en demenssygdom. Her mener jeg også, Ensomme Gamles Værn har en mission.

Jeg kan, med min faglige baggrund og med mit daglige arbejde, bidrage til arbejdet i Ensomme Gamles Værns bestyrelse, og jeg er gennem deltagelse i bestyrelsen selv blevet beriget.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2012.
  • Valgt som formand i 2015.
  • Genvalgt til bestyrelsen i 2015 frem til 2019.
  • Kan genvælges.
  • Anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer:

Ældrepolitik, ældreorganisationer, ældreråd, demens, forebyggelse, hjemmebesøg, formidling og konferencer.