Kjeld Holm (18.07.45)

Bestyrelsesmedlemb kh

Mit engagement i Ensomme Gamles Værn har sin baggrund i et nærved og næsten livslangt samvær med ældre. I mange år som sognepræst og fra begyndelsen af 90'erne, hvor jeg kom med i Ensomme Gamles Værn i kraft af livgivende inspirationen fra andre medlemmer af det indtil 2017 eksisterende repræsentantskab og så fra den grundlæggende holdning, at et samfunds menneskelighed kommer til udtryk i evnen til at tage hånd om svage grupper.

Kjeld Holm har et større forfatterskab bag sig, der omhandler eksistentielle spørgsmål - herunder ensomhed og meningsfyldte fællesskaber.

  • Indtrådt i bestyrelsen i 2001.
  • Genvalgt i 2015 frem til 2018.
  • Kan genvælges.
  • Anses som afhængigt bestyrelsesmedlem (dvs. bestyrelsesmedlem i mere end 12 år).

Kompetencer:

Teologi, etik, politik, retssikkerhed, social ulighed, etniske minoriteter.

Tillidshverv:

Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Aarhus Kommune.
Kritisk Revisor AC.
Medlem af bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium.