Ældre i en socialt udsat position

Socialt udsattes for tidlige alderdom og død afspejler, hvordan de negative konsekvenser af dårlige livsbetingelser akkumuleres gennem livet.

 

Rådet for Socialt Udsatte har siden 2007 hvert femte år undersøgt sundhed og sygelighed blandt socialt udsatte, der defineres som mennesker, som på grund af stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, hjemløshed, fattigdom og andre alvorlige, sociale problemer, befinder sig i samfundets margin. Social udsathed handler om en ophobning af dårlige levevilkår og mangel på deltagelse på centrale områder i samfundet.

SUSY UDSAT-rapporten fra 2012 viser, at socialt udsatte mennesker er markant dårligere stillet end andre på alle mål for sundhed og sygdom. Deres dårlige sundhed skyldes ikke blot, at de lever et risikofyldt liv med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, men også at systemet har svært ved at skabe sammenhæng i de indsatser, der skal hjælpe dem (Pedersen et al. 2012).

Siden 2007 er der hvert andet år foretaget en kortlægning af hjemløshed i Danmark. Den nyeste rapport er baseret på tal fra 2015 og viser desuden udviklingen over tid (Benjaminsen & Lauritzen 2015, s. 48-9). Antallet af hjemløse mellem 50 og 59 år er siden 2009 steget med 28% svarende til i alt 951 personer i 2015. Heraf befinder 47% sig på herberger og forsorgshjem, mens 16% overnatter hos familie og venner og 13% på gaden. Det svarer til, at 21% af både herbergs-brugere og gadesovere er mellem 50 og 59 år, mens de udgør 8% af det samlede antal hjemløse, der overnatter hos familie og venner.

Antallet af hjemløse på 60+ år er nogenlunde uændret fra 2009 med 5% af det samlede antal hjemløse svarende til 301 personer i 2015. Dog er andelen af hjemløse borgere på 60+ år, der lever på gaden steget fra 5% til 8%.

At der generelt er relativt få ældre hjemløse hænger sammen med den høje dødelighed blandt hjemløse borgere, ikke mindst blandt personer med svære misbrugsproblemer. Desuden bor en del socialt udsatte ældre på plejehjem, herunder alternative plejehjem til bl.a. mennesker med et alkoholmisbrug.

Trygfonden og SFI har i 2017 gennemført en undersøgelse af livsvilkår og social eksklusion i Danmark, Fællesskabsmålingen (Benjaminsen et al. 2017, Jørgensen, red., 2017). Undersøgelsen viser, at 4% af voksenbefolkningen fra 18 til 70 år kan betegnes som socialt udsatte. Disse mennesker kæmper med massive problemer med fattigdom, helbredet, psykiske lidelser og sociale relationer. Over halvdelen føler sig holdt uden for i samfundet, og de fleste føler sig ensomme.