Hvor mange er ældre i Danmark?

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. januar 2018 er 1.116.063 personer i Danmark, som er 65 år og derover. 
Heraf er 603.600 kvinder og 512.463 mænd. 

Der er 256.694 personer på 80 år og derover. 
Heraf er 156.753 kvinder og 99.941 mænd. 

Der er 44.640 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.248 kvinder og 12.392 mænd. 
    
Der er 1.093 personer på 100 år og derover. 
Heraf er 939 kvinder og 154 mænd. 
De to ældste kvinder er 109 år, og den ældste mand er 106 år.

Vi lever stadig længere 

Den nyeste opgørelse af middellevetiden, fra Danmarks Statistik 16. februar 2018, viser ikke overraskende, at vi stadig lever længere.
I gennemsnit lever danske kvinder nu 82,9 år og mænd 79 år.  

Siden år 2000 er der sket en stigning i middellevetiden på 3,9 år for kvinder og 4,7 år for mænd. I perioden er forskellen på mænds og kvinders levetid blevet mindre. I år 2000 var forskellen 4,7 år, mens den i 2018 er 3,9 år.