Hvor mange er ældre i Danmark?

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der per 1. juli 2017 er 1.105.862 personer i Danmark, som er 65 år og derover. 
Heraf er 598.634 kvinder og 507.228 mænd. 

Der er 253.090 personer på 80 år og derover. 
Heraf er 155.101 kvinder og 97.989 mænd. 

Der er 44.426 personer på 90 år og derover.
Heraf er 32.191 kvinder og 12.235 mænd. 
    
Der er 1.094 personer på 100 år og derover. 
Her er 944 kvinder og 150 mænd. 
De to ældste kvinder er 109 år, og de to ældste mænd er 105 år.

Vi lever endnu længere 

Den nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik, februar 2017 viser ikke overraskende, at vi stadig lever længere.
I gennemsnit lever danske kvinder nu 82,8 år og mænd 78,8 år.  
Siden år 2000 er der sket en stigning i middellevetiden på 4,5 år for mænd og 3,8 år for kvinder. I perioden er forskellen på mænds og kvinders levetid også blevet mindre. I 2000 var forskellen 4,7 år, mens den i 2017 er 4,0 år (SFI, 2017).