Fortæl for Livet i medierne

Siden Fonden Ensomme Gamles Værn begyndte arbejdet med Fortæl for Livet, har projektet været i medierne mange gange.


Her gives et par eksempler.

P1's Orientering interviewede gruppeledere og projektleder i Fonden Ensomme Gamles Værn, psykolog Andreas Nikolajsen, om betydningen af livshistorier og sociale rum (ca. 01.37 min. inde i programmet).

Læs Kristeligt Dagblads artikel Ældre fortæller sig ud af ensomhed omkring Fortæl for livet hvor der blandt andet er interview med ældre som har deltaget i en samtalegruppe.

Sundhedsstyrelsen nævner i sin rapport Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp at:

"Fortæl for Livet kan give inspiration til udvikling af gruppebaserede indsatser særligt for ældre, der har oplevet tab og savn af nære relationer. Samt at: En række kommuner har valgt at deltage i Fortæl for Livet. Fælles for kommunerne er, at de har særligt fokus på at bekæmpe ensomhed blandt ældre i plejebolig. I den forbindelse indgår Fortæl for Livet som en del af den samlede indsats med at afhjælpe ensomhed."