Fortæl for Livet flytter hjemmefra

Fortæl for Livet er en social indsats udviklet af Fonden Ensomme Gamles værn. Indsatsen samler små grupper af gamle mennesker, som over en møderække, guidet af en gruppeleder, fortæller og lytter til betydningsfulde livshistorier.

Hensigten med Fortæl for Livet er, at deltagerne lærer sig selv og hinanden bedre at kende. Herved styrkes forståelsen af, hvem man er, mens man oplever at lære andre at kende på en dybere og mere indgående måde. Mange gamle oplever at miste de mennesker, som har fulgt dem gennem livet, og som kender deres historie. Deres livsvidner. Identitetsoplevelsen kan svækkes, når vi mister mennesker, der har stået os nær. At dele sine livsfortællinger kan skabe nye livsvidner. Når deltagerne i Fortæl for Livet deler livets betydningsfulde øjeblikke med hinanden, skabes nye bekendtskaber, som kan udvikle sig til venskaber og blive nære, varige relationer.

Overdragelse til Røde Kors

Tidligere har Fortæl for Livet været drevet og udbredt af fonden gennem kurser og supervision. Fra senommeren 2020 vil Røde Kors fremover stå for at drive og udbrede Fortæl for Livet yderligere landet over.

Fortæl for Livet er vokset de senere år og har bredt sig til 20 af landets kommuner samt Færøerne og Grønland. Populariteten vokser og indsatsen efterspørges på plejehjem, i aktivitetscentre og ældreboligområder. Samtidig er gruppelederopgaven i stigende grad varetaget af frivillige kræfter. Overdragelsen til Røde Kors er en imødekommelse af denne udvikling. Med overdragelsen bliver Fortæl for Livet placeret et sted, hvor indsatsen kan få den rette organisatoriske opbakning til fortsat at vokse og få flere ind i fællesskabet. Røde Kors har med sine mange afdelinger og tusinde engagerede frivillige rundt om i landet, mulighed for at tage Fortæl for Livet videre. Røde Kors har med principperne for menneskelighed i praksis en arbejdsform, som samstemmer med Fortæl for Livets metode. Overdragelsen sker således med glæde og en overbevisning om, at gamle mennesker landet over får bestyrket mulighed for deltagelse i berigende ensomhedsnedbringende fortællefællesskaber.

Mulighed for at blive en del af Fortæl for Livet

Røde Kors udbreder Fortæl for Livet på linje med deres øvrige socialhumanitære indsatser i Danmark gennem de mange lokale afdelinger. Røde Kors har et korps af undervisere, som kan rekvireres til afholdelse af Fortæl for Livet kurser lokalt. Tag kontakt til Ea Skibsted Nielsen projektleder i Fællesskabssektionen National Afdeling på tlf. 3116 4815 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at høre mere og undersøge mulighederne for dig eller din organisation.

Historie og udvikling

Fortæl for Livet har eksisteret siden 2013 og startede som et studieprojekt på Andreas Nikolajsen og Morten Hedelunds psykologistudier. Begge havde studiejobs med gamle mennesker i hhv. gerontopsykiatrien og hjemmeplejen. Her observerede de, hvordan samtaler med patienter og borgere som regel kom til at dreje sig om deres liv og historie. Der var meget at fortælle og et endnu større behov for at blive hørt, men sjældent nogen til at lytte. Guidet af psykoterapeutiske metoder inspireret af narrativ teori og terapi, blev den første Fortæl for Livet gruppe til på aktivitetscenter Sløjfen på Amager. Denne og efterfølgende grupper rundt om i København lagde grund for Andreas Nikolajsen og Morten Hedelunds kandidatspeciale om Fortæl for Livet, hvor indsatsen blev undersøgt yderligere teoretisk og praktisk. Under specialeskrivningen mangledes gerontologifaglig sparring, hvorfor de studerende opsøgte Christine E. Swane og Fonden Ensomme Gamles Værn.

Christine E. Swane agerede ekstern vejleder på specialet og så potentialet i den videre udvikling af Fortæl for Livet som socialt projekt i fonden. Efter et pilotprojekt, blandt andet med henblik på muligheden for udbredelse af indsatsen gennem kurser og supervision, blev Fortæl for Livet integreret blandt fondens sociale indsatser. Siden tog det fart, og de senere år har Fortæl for Livet vokset i popularitet såvel som udbredelse. Således findes der i Danmark på Færøerne og i Grønland tilsammen lidt over 300 uddannede gruppeledere og at langt over 1000 gamle mennesker har deltaget i Fortæl for Livet.