Print Mail

Tak 

Vi vil gerne takke alle, der med små eller store testamentariske gaver er med til at sikre vores fortsatte arbejde.

Vores ferier for gamle mennesker, der ellers ikke kommer på ferie, var f.eks. i mange år finansieret af en særlig arv til formålet fra skofabrikant Else Cornett.


Ensomme Gamles Værn hjælper bl.a. ensomme og svækkede gamle mennesker til at komme på højskole.

Mand efter højskoleferie:
"Det er den bedste ferie, jeg nogensinde har været på."

Kvinde efter højskoleferie:
"Det er som om, ordene igen kommer til mig. Jeg kan igen tale med andre mennesker".

Koordinator efter højskoleferie:
"Ved gensynsmødet efter ferien fortalte en ældre mand, der ellers ikke blander sig meget, begejstret i en time. Efterfølgende ringede han til en af de andre deltagere - en dame - og inviterede sig selv på kaffe".


 

Ensomme Gamles Værn i testamentet?

I over 100 år har Ensomme Gamles Værn bekæmpet ensomhed. Vi er meget taknemmelige for alle donationer og testamenteringer, der støtter vores arbejde. De midler, som vi råder over, kommer de gamle mennesker til gavn, der har brug for en hjælpende hånd ud af et ensomt liv.

Hvis du vil betænke Ensomme Gamles Værn i dit testamente, kan du kontakte os på mail, egv@egv.dk, eller du kan ringe til os mellem kl. 9.00-15.00 på nummer 5060 5460.

Al henvendelse er naturligvis helt uforpligtende. Hvis du er interesseret, kan vi sætte dig i forbindelse med en advokat, som uden omkostning vil hjælpe dig med papirarbejdet.

Det vil altså være gratis for dig at oprette et testamente, hvor Ensomme Gamles Værn er betænkt.

Ensomme Gamles Værn er fritaget for gave- og boafgift. Arveafgiften hedder i dag boafgift. Hvem du skriver i dit testamente vil have betydning for boafgiften. Livsarvinger betaler 15 % i afgift, mens organisationer og fonde med almennyttige formål, fx Ensomme Gamles Værn, ikke betaler afgift. Her går det hele ubeskåret til arbejdet. Efterlevende ægtefæller betaler heller ikke afgift af arven. Livsarvinger er børn, børnebørn og oldebørn. Alle andre, der betænkes i et testamente, fx søskende og disses børn, skal betale 36,25 % i boafgift. 

Hvis du har flere arvinger end Ensomme Gamles Værn i dit testamente, og de betaler den høje afgift, kan du fordele arven med 70 % til dine arvinger og 30 % til Ensomme Gamles Værn, mod at vi betaler dine andre arvingers boafgift. De arver altså ikke mindre, men vores arbejde styrkes.

 

Bedste hilsner fra

Christine Swane_ny
Christine E. Swane
Kultursociolog, direktør for Ensomme Gamles Værn