Print Mail

Se afsluttede og igangværende forsknings- og formidlingsprojekter her


Studerende

Vi fokuserer på ensomhed, sociale relationer og fællesskaber i forhold til økonomisk og socialt dårligt stillede gamle.

Vi modtager gerne ansøgninger til master- og kandidatprojekter inden for dette område, som støttes med op til 50.000 kr.

Beløb på op til 10.000 kr. er ikke indkomstskattepligtigt og skal derfor ikke opgives til skattemyndighederne. Ensomme Gamles Værn opgiver beløb derover til SKAT.
Vær opmærksom på dette ved budgetlægning.  

Hvis du mangler vejledning inden for det gerontologiske område, har Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d. mulighed for i begrænset omfang at fungere som medvejleder.

Synopsis til projektet skal godkendes af vejleder og Ensomme Gamles Værn.

Sådan søger man
En ansøgning må max. fylde 5 sider og skal indeholde:

1. En projektbeskrivelse: Formål, baggrund, problemstilling, idé, teori, metode og tidsplan.

2. Et CV i punktform.

3. Et budget. Redegør detaljeret for udgifter, som er forbundet med dit projekt og den pågældende studieperiode.

Ansøgning inklusiv bilag skal sendes per mail til egv@egv.dk.

Der afholdes fem bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, der falder inden for vores formål, behandles. 

Ansøgningsfrister i 2017:

  • 2. januar 2017
  • 28. februar 2017
  • 17. april 2017
  • 27. august 2017
  • 29. oktober 2017

Alle ansøgere får besked pr. mail.