Print Mail

Bestyrelsens uddeling af fondsmidler
Fem gange om året deler Ensomme Gamles Værn midler ud til projekter, der styrker viden og aktiviteter, som er i berøring med ensomme gamle mennesker.

Maj 2016 støttede Ensomme Gamles Værn:

  • Boligselskabet Fruehøjgaards projekt "Fællesskab og Flyttehjælp" i forbindelse med renovering og genhusning.
  • Formidling af forskning om social aktivitet og livstilfredshed i alderdommen.
  • Portrætfilm om 95-årige Masa på Ærø, der som ung kvinde kom til Danmark fra Færøerne.
  • Historieforedrag og fælles måltider for ældre og ensomme på daghøjskolen i Peder Lykke Centret.

Læs mere om projekterne her.


 

 Sociale formål

Vi yder støtte til sociale formål og udviklingsprojekter om ensomhed, sociale relationer og fællesskaber.

Vi støtter også formidling om disse emner, f.eks. bog- og filmprojekter.

Generelt ydes der ikke støtte til etablering, indkøb og drift. Der benyttes ikke ansøgningsskema.

Sådan søger man

En ansøgning skal omfatte:

1. En beskrivelse på max. 5 sider, som gør rede for idé, formål, tidsplan, bemanding, arbejdssted, hvem der administrerer en eventuel bevilling.

2. Detaljeret budget, og om der er søgt eller opnået støtte til projektet fra andre kilder.

3. Kort curriculum vitae for hovedansøger/hovedansøgere.

Ansøgning inklusiv bilag skal sendes på mail til egv@egv.dk.

For bevillinger til enkeltpersoner gælder det, at beløb mindre end 10.000 kr. ikke er indkomstskattepligtigt og skal derfor ikke opgives til skattemyndighederne. Ensomme Gamles Værn opgiver beløb derover til SKAT. Vær opmærksom på dette ved budgetlægning.   

Der afholdes fem bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, der falder inden for vores formål, behandles. 

Ansøgningsfrister i 2017:

  • 2. januar 2017
  • 28. februar 2017
  • 17. april 2017
  • 27. august 2017
  • 29. oktober 2017

Alle ansøgere får besked pr. mail.