Print Mail

"Mange tak for støtten. Uden Ensomme Gamles Værn var der godt nok meget, der ikke kunne lade sig gøre for mig og de ældre efterladte."

Maja O'Connor, p.hd., adjunkt i sundhedspsykologi, Aarhus Universitet (EPoS)

Hør hende fortælle om forskningsmidlernes betydning.Bestyrelsens uddeling af fondsmidler
Fem gange om året deler Ensomme Gamles Værn midler ud til projekter, der styrker viden og aktiviteter, som er i berøring med ensomme gamle mennesker.

Januar 2017 støttede Ensomme Gamles Værn bl.a. aktiviteter for ældre hjemløse i Århus.

Læs mere om projekterne her.


Forskning

Vi støtter forskning om ensomhed, sociale relationer og fællesskaber.
 
Ensomme Gamles Værn støtter fornyende forskning i ensomhed, relationer og sociale fællesskaber blandt dårligt stillede ældre mennesker, der kan inspirere til udvikling af praksis og forbedring af deres livsvilkår.

Bestyrelsen prioriterer projekter inden for samfunds- og kulturvidenskab; og der gives ikke støtte til klinisk og medicinsk forskning.

Ansøgninger bedømmes af bestyrelsen samt af eventuelt relevante sagkyndige. Der benyttes ikke ansøgningsskema.

Det må påregnes at søge med-finansiering fra andre fonde til større forskningsprojekter.

Sådan søger man
Ansøgningen skal omfatte:

1. En projektbeskrivelse på max. 5 sider, som gør rede for baggrund, idé, formål, teori og metode. Dertil tidsplan, oplysninger om bemanding, arbejdssted, om hvem der administrerer en eventuel bevilling, detaljeret budget og om der er søgt eller opnået støtte til projektet fra andre kilder.

2. Kort curriculum vitae for hovedansøger/hovedansøgere.

3. En tekst på højst 200 ord, egnet til offentliggørelse, som beskriver projektets formål, teori, metoder og nyhedsværdi.

Ansøgning inklusiv bilag skal sendes på mail til egv@egv.dk.

Der afholdes fem bestyrelsesmøder årligt, hvor ansøgninger, der falder inden for vores formål, behandles. 

Ansøgningsfrister i 2017:

  • 2. januar 2017
  • 28. februar 2017
  • 17. april 2017
  • 27. august 2017
  • 29. oktober 2017

Alle ansøgere får besked pr. mail.